Pomimo panującego na świecie kryzysu branża energetyczna, a w szczególności energetyka wiatrowa nieustannie się rozwija. Z uwagi na duże zainteresowanie energią wiatrową jako źródłem energii odnawialnej w Europie, firmy wytwarzające elementy elektrowni wiatrowych zwróciły oczy ku Polsce, widząc w naszym kraju duży potencjał do budowy i rozwoju swoich zakładów produkcyjnych. Jako pierwsza na inwestycje w Polsce zdecydowała się duńska firma LM Wind Power która uruchomiła zakład produkcji śmigieł do wiatraków…