Nie inwestujesz w OZE - bój się!Budujesz nowy dom i nie planujesz inwestować w odnawialne źródła energii – bój się! Proponowane w ustawie o OZE zmiany prawa budowlanego wymuszają w przypadku nowych lub remontowanych budynków inwestycje w odnawialne źródła energii. Już za trzy lata w bilansie energetycznym nowo powstałego obiektu budowlanego, przynajmniej 13% energii będzie musiało pochodzić ze źródeł odnawialnych, w przypadku nie spełnienia tego warunku ustawodawca przewidział nad wyraz…