I stało się. Unia Europejska ogłosiła iż osiągnęła zakładany plan dotyczący swojej polityki inwestycji – przechodzenia na energetykę odnawialną. Dokładniej chodzi o osiągnięcie 100 GW mocy w oddanych do końca 2012 elektrowniach wiatrowych. Osiągnięcie takich pojemności zajęło europejskiemu sektorowi energetyki wiatrowej ponad 30 lat, z czego w przez pierwsze 20 lat oddano do użytku farmy wiatrowe o nominalnej mocy około 10 GW. Na pozostałe 90 GW przyszło nam już czekać…