Koszty produkcji energii elektrycznej zmieniają się na przestrzeni lat. Na ich końcową cenę wpływ ma wiele czynników między innymi koszty eksploatacji, cena surowców energetycznych stanowiących paliwa w elektrowniach, ponoszone koszty emisji zanieczyszczeń oraz dopłaty z tytułu produkcji zielonej energii. Wszystko to sprawia, że tak naprawdę oszacowanie kosztów energii w przyszłości jest dosyć trudne. Dlatego też EWEA (European Wind Energy Association) na swojej stronie internetowej przygotowała dość ciekawe narzędzie do porównania…