Miejsce 500MW dla enegrii wiatrowej w KSE do 2020 rokuW Warszawie w Siedzibie Polityki, 8 lutego bieżącego roku odbyła się debata „Polityka energetyczna Polski” której organizatorami byli: Instytut im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie na rzecz Efektywności ETA, Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji. W trakcie debaty poruszone zostało wiele ciekawych zagadnień dotyczących strategii energetycznej Polski i dostosowania jej do założeń polityki europejskiej – „Energy Roadmap 2050”, według której Komisja europejska zakłada…